FORSIDEN
AKTIVITETER
BILDER
INFO
KONTAKT

Årets fotograf 2010, runde 4 - kolleksjon: "Fritt motiv"

Premierte bilder, klubbkonkurransen 21. september 2010. Juryert av Moss Fotoklubb:

Vinner

Foto: © Jonas Hallberg Eggen, "Hermetikklokk"

Foto: © Jonas Hallberg Eggen, "Hermetikklokk"

Jurykommentar: "Om knappene var en god ide så er dette enda et hakk vassere. Selv om man har sett tittelen er det vanskelig å 'se' lokket. Dette gjør at bildene varer lenge. Blikket vandrer og man undrer seg. Lyset er vakkert. Koloritten dempet, sober og meget godt balansert (spesielt i midtre bilde). Nydelige grafiske fremstillinger i gode komposisjoner. Dynamisk utrykk. Meget god teknisk utførelse. Bruken av dybdeskarphet er svært god.
Vi kan vanskelig se at akkurat dette kan gjøres meget bedre. Vi fryder oss med hermetikken."

> Større bilde


2. plass

Foto: © Letta Gauseth, "Grasiøs"
Foto: © Letta Gauseth, "Grasiøs"

Jurykommentar: "Idemessig er dette ikke nytt. De fleste av oss har sett mange bilder av svaner. Disse skiller seg alikevel ut på flere måter. Arbeidene underbygger oppfattelsen av svane som et grasiøst dyr på en meget tiltalende måte. Parallellen til ballett ligger ganske nær. Mange har klart å fange et godt bilde av en situasjon, men her er det tre som står meget godt hver for seg og sammen. Teknisk sett er bildene gode. Rike på detaljer og med godt lys. Bakgrunnen passer fint. Komposisjonene er meget gode og bildene formidler rolig bevegelse og....det grasiøse."

> Større bilde


3. plass

Foto: © Jonas Hallberg Eggen, "Smykkeknapper"

Foto: © Jonas Hallberg Eggen, "Smykkeknapper"

Jurykommentar: "Idemessig oppfatter juryen dette som litt Colombiegg aktig. Enkelt og hverdagslig. Alle har det i nærheten, men ingen fotograferer det. Vi er enig i at 'oppsatsene' kan oppfattes som små smykker. Fargebruken i de forskjellige bildene er god og de harmonerer også godt sammen. Komposisjonsmessig er det godt og teknikken er meget god. Det kan kanskje innvendes at dette kun er dekorativt. Men juryen vurderer 'sammenbindingen' av knappene til å være tilstrekkelig til å heve dette til noe litt mer. Ikke hadde vi tenkt på forhånd at knapper kunne være vakre, men det er de altså."

> Større bilde


4. plass

Foto: © Bjørn Ivar Haugen, "Hodeløst"
Foto: © Bjørn Ivar Haugen, "Hodeløst"

Jurykommentar: "Bildene har humor og vekker også vår nysgjerrighet. Vi lurer fortsatt på hva disse menneskene ser på. Komposisjonsmessig er bildene gode. Kontrastene mellom menneskene og de vertikale stripene og fargebruken er god. Plasseringen av hovedelementet i flaten oppfattes som "riktig". Når to utsnitt er så godt som like kunne godt det tredje vært det også. Teknisk sett er bildene gode. Godt sett og fanget! Fin
historie som man ikke helt får svaret på (m.a.o. kan man fortsatt undre seg)."

> Større bilde


5. plass

Foto: © Sarah Jo Baumann Larsen, "Godhet"

Foto: © Sarah Jo Baumann Larsen, "Godhet"

Jurykommentar: "Bildene gir en god stemningsskildring av paret og miljøet (syd i Frankrike?). Teknisk sett er det gode S/H bilder. Komposisjonsmessig oppfattes første bilde litt trangt nede og det andre litt for tett beskåret. Det var diskusjon rundt 'bilstopperene' som element. Det ble konkludert med at disse burde være med av skildringsmessige årsaker. Det skjer lite i bildene, men dette underbygger kanskje inntrykket av ro og harmoni. At paret holder rundt hverandre hele tiden underbygger tittelen godhet. Juryene følte det var godt samsvar mellom tittel og bildefremstilling."

> Større bilde 

Molde Kameraklubb logo

ÅRETS FOTOGRAF 2010

> Resultatliste

> Konkurranseregler

Årets tema 2010

> Februar: Vinter
> Mars: Ikke ny
> April: Linjer
> September: Kolleksjon - fritt motiv
> Oktober: Fra dyreverdenen
> November: Tomt

 

 
Molde Kameraklubb © 2010 Stiftet 1950 - Tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi